Zajmujemy się promocją organizacji w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Reprezentujemy jednostki w kontaktach z mediami. Dbamy, aby informacja prasowa docierała do szerokiej publiczności. Prowadzimy oficjalne fanpage firm na portalu Facebook i pozostałe profile w mediach społecznościowych.

Piszemy relacje ze spotkań, konferencji,  rozsyłamy je do mediów a następnie monitorujemy ich obieg. Realizujemy public relations w pełnym zakresie, reprezentujemy organizacje na zewnątrz, dbamy o komunikację wewnątrz.

Promocja w mediach tradycyjnych i społecznościowychZdjęcie zrobione podczas spotkania noworocznego związku Dolnośląscy Pracodawcy. Na zdjęciu (z prawej) Kinga Rękawiczna, właścicielka firmy Media & Kreacja, wraz z Posłanką na Sejm Teresą Świło, Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem oraz Starostą Wałbrzyskim, Jackiem Cichurą.

Promocja w mediach tradycyjnych i społecznościowych

Wdrażamy długofalowe programy zmiany struktury organizacyjne i komunikacyjne w organizacjach. Przeprowadzamy zmiany wizerunku i kreujemy pozytywny wizerunek w mediach oraz internecie. Naszą specjalizacją są media społecznościowe i promocja w mediach społecznościowych. Prowadzimy biuro public relations w Jeleniej Górze.

Sprawdź naszą działalność z zakresu: promocja w mediach tradycyjnych i społecznościowych w zakładkach: PORTFOLIO i OFERTA