Tytuł projektu: „Ekspansja oferty firmy Kinga PR Kinga Rękawiczna jako szansa na dalszy, dynamiczny rozwój.”.

 

Celem Wnioskodawcy jest ponadto zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez eksport ich ofert na wybrane rynki zagraniczne: Ukraina, Rosja, Czechy, Niemcy, Holandia, USA.

Całkowity koszt realizacji projektu to 65 497,50 zł.

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020.