Z Wicemarszałkini Sejmu, Wandą Nowicką, podczas II Dolnośląskiego Kongresu Kobiet we Wrocławiu.
30 maja 2015.

szkolenia social media