Zakończył się II Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu. Pod hasłem “Kobiety potencjałem Dolnego Śląska”  zebrały się kobiety w każdym wieku, o różnym doświadczeniu zawodowym i sytuacji życiowej. Wspólne było jedno – każdej z nas zależy, aby w Polsce zanikały stereotypy kulturowe i żadna z nas nie musiała się stykać z przemocą zarówno fizyczną, psychiczną jak i słowną. Chcemy także na równi z mężczyznami uczestniczyć w życiu ekonomicznym naszego kraju. Działać w zarządach, podejmować decyzje, a nie stereotypowo być postrzeganą jako “ładna pani z sekretariatu”. O tych i wielu innych kwestiach dyskutowały panelistki, działaczki społeczne, polityczki i szefowe instytucji naukowych i społecznych.

public relations wrocław

Trudno jest w kilku zdaniach opisać mnogość tematów, które poruszane są podczas Kongresów Kobiet. Pokazuje to jednocześnie jak duży jest zakres pracy, którą trzeba wykonać na rzecz polityki społecznej, prokobiecej i prorodzinnej. Mówiono o potencjale kobiet, które są bardzo dobrze wykształcone, przygotowane do pracy, a jednocześnie nie zasiadają w zarządach ani nie kierują firmami. Debatowano o współczesnej rodzinie, edukacji seksualnej nastolatków i przedmiotowym obrazie kobiety w popkulturze, reklamie, a nawet… filmach porno. Były też pokazy technik samoobrony oraz informacje, gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.

public relations wrocław

Chciałabym przytoczyć słowa dr Ewy Rumińskiej – Zimny, która opierając się na wynikach badań ekonomicznych wykazała, że polityka społeczna bardziej się “opłaca” niż inwestycje w infrastrukturę i transport (!). Dzięki polityce społecznej więcej ludzi kształci się, pracuje, osiąga dochody i generuje przychód do budżetów państw.

Natomiast dr inż. Teresa Kupczyk, która od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i społecznej, podzieliła się z uczestniczkami kongresu najnowszymi wynikami swoich badań. W prowadzonym przez nią projekcie sprawdzono kompetencje zawodowe obu płci.  Udowodniono naukowo, że  część kompetencji jest mocną stroną kobiet a część mężczyzn. Dlatego muszą oni współpracować, a co za tym idzie – kobiety muszą być w zarządach firm. Nie jest to życzenie. To ekonomiczny wymóg rentowności przedsiębiorstw.

szkolenia social media

Aktualnie sytuacja na Dolnym Śląsku wygląda następująco:
W zarządach spółek nadzorczych zasiada jedynie 14% kobiet.
W służbie publicznej 64% stanowisk wyższego szczebla zajmowanych jest przez mężczyzn.

Kobiety – bierzmy udział w życiu społecznym i politycznym swojego regionu!

Kinga Rękawiczna

Ekspert Social Media Wrocław

Media & Kreacja na Kongresie Kobiet we Wrocławiu

szkolenia social media

Z Wandą Nowicką, Wicemarszałkini Sejmu

Ekspert Social Media Wrocław

Wałbrzyskie działaczki i organizatorki Kongresu Kobiet w Wałbrzychu.

szkolenia social media

II Kongres Kobiet we Wrocławiu, NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

szkolenia social media

szkolenia social media

Więcej informacji o Kongresie Kobiet we Wrocławiu na stronie www.dolnoslaskikongreskobiet.pl

Czytaj także: Media & Kreacja – ekspert od social media